Acondicionament dels margens del riu Sec de Castelló: any 2008
Inundacions riu Sec de Castelló: any 2009: