Característiques de l'estació de vigilància. Estació del Grau


external image ES_00025.jpg